NL|EN

Onze visie

Financiele partijen opereren in een zeer gecontroleerde omgeving. Externe en interne factoren hebben een grote impact op de richting die wordt gekozen, de snelheid waarmee veranderingen kunnen worden doorgevoerd en onze risicotolerantie. Het is een uitdaging tijdig te anticiperen en behendig te manouvreren binnen de beperkte ruimtes die er vaak zijn. Wij helpen hierbij. Bijvoorbeeld door complexe regels te vertalen naar werkbare processen. We doen dit altijd in verbinding met de onderneming.

Onze aanpak

We zien ons wereldwijd geconfronteerd met een toename van complexe regelgeving, hoge eisen van toezichthouders en steeds hogere verwachtingen van cliënten en stakeholders. Dit leidt tot hoge kwaliteitsnormen en vraagt om een proactieve houding.

Onze diensten 

Mijn naam is Floris Pijnse van der Aa, oprichter van Regulatory Wave. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik financieel recht als expertise geregistreerd. Op grond van deze registratie ben ik gehouden elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen.
Floris Pijnse van der Aa, Regulatory Wave