NL|EN

Voorsprong op de rest

Wij zijn van mening dat er een groot potentieel schuilt in de veranderende regelgeving. Wij zien concurrentievoordelen voor “early adopters”.  Met onze 20 jaar ervaring op het gebied van compliance, financieel toezichtrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht en civiel recht willen wij u helpen een voorsprong op te bouwen.

Spot-on advies

Wij geven heldere adviezen zonder te verdwalen in (juridisch) jargon. Simpel taalgebruik, to the point en zonder blabla.

Oplossingsgericht

Wij zien mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Regels beiden kansen. Wie snel en adequaat handelt, heeft een voorsprong op de rest.

Vergunningen

We assisteren bij vergunningaanvragen en vergunninguitbreidingen. Ons verleden bij toezichthouders (DNB en AFM) is van grote meerwaarde.

Interim diensten

We verlenen regelmatig interim diensten. Als (Agile) programme manager begeleiden we verbetertrajecten en waar nodig kunnen we tijdelijke vacatures vervullen of een afdeling leiden.

Policy & guidance

We ontwerpen compacte, manuals, policies & procedures. Helder van taal, inspirerend waar mogelijk en visueel aantrekkelijk. Dezelfde aanpak hanteren wij voor onze compliance trainingen.

Health scan

We voeren quick scans uit op een of meer onderdelen van een organisatie, resulterend in een analyse van de compliance, governance en/of risk management raamwerk.

Compliance training

Wij spreken de taal van het management en de medewerker. Wij verzorgen prikkelende, inspirerende workshops. Altijd afgestemd op de doelgroep.

Know Your Customer

We denken mee over werkprocessen en de inrichting van KYC tools. Verder coördineren wij regelmatig KYC file remediation programma’s.