NL|EN

Onze visie

Financiele partijen opereren in een zeer gecontroleerde omgeving. Externe en interne factoren hebben een grote impact op de richting die wordt gekozen, de snelheid waarmee veranderingen kunnen worden doorgevoerd en onze risicotolerantie. Het is een uitdaging tijdig te anticiperen en behendig te manouvreren binnen de beperkte ruimtes die er vaak zijn. Wij helpen hierbij. Bijvoorbeeld door complexe regels te vertalen naar werkbare processen. We doen dit altijd in verbinding met de onderneming.

Onze aanpak

We zien ons wereldwijd geconfronteerd met een toename van complexe regelgeving, hoge eisen van toezichthouders en steeds hogere verwachtingen van cliënten en stakeholders. Dit leidt tot hoge kwaliteitsnormen en vraagt om een proactieve houding.

Onze diensten 

Het regulatoire landschap verandert voortdurend. Ik merk dat dit tot frustratie leidt bij marktpartijen en een behoorlijke druk legt op toezichthouders. Dit neemt niet weg dat nieuwe regelgeving zeker ook kansen biedt. Partijen die tijdig anticiperen op verandering hebben een voorsprong ten opzichte van directe concurrenten. Interessant genoeg om verder over te praten? Neem dan contact met mij op via info@regulatorywave.com of bel me op +31 6 52 27 00 17.
Floris Pijnse van der Aa, Regulatory Wave